Disclaimer

Toepassingsbereik

Deze disclaimer is van toepassing op de door T-shirtonline.com geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door T-shirtonline.com worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. T-shirtonline.com staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van T-shirtonline.com ga je akkoord met deze disclaimer. De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Eigenaar

De website(s) van T-shirtonline.com is eigendom van T-shirtonline.com (KvK nr. 09102096). De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van T-shirtonline.com. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van T-shirtonline.com.

Aansprakelijkheid

Hoewel T-shirtonline.com maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. T-shirtonline.com aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Annulering door opdrachtnemer

T-shirtonline.com drukt géén racistische, discriminerende of aanstootgevende afbeeldingen dan wel teksten. T-shirtonline.com heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag waarop de annulering betrekking heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds heeft plaatsgevonden.